TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ZAKŁADÓW PRACY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA 2023

17.04.2023Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka i Miejskie Centrum sportu i Rekreacji "Babia Góra" zapraszają na turniej piłki nożnej, który odbędzie się 2 maja 2023r. o godzinie 14:30.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Turnieju.

 

REGULAMIN

 

Organizator :               

 • Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

                                                          

 

Termin i miejsce :

 • 02 maja 2023 roku godz. 14.30
 • Małe boisko z nawierzchnią syntetyczną w Suchej Beskidzkiej
  ul. Płk. Tadeusza Semika 2

 

Cel rozgrywek :

Celem rozgrywek jest :

 • popularyzacja piłki nożnej  na terenie miasta Sucha Beskidzka,
 • integracja środowiska poprzez sport,
 • zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

 

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek :

 • W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentację zakładów pracy oraz organizacji społecznych
 • Drużyny należy zgłaszać do 26 kwietnia 2023 roku do godz. 20.00  w siedzibie MCSiR w Suchej Beskidzkiej ul. Płk. Tadeusza Semika 2, osobiście, mailowo: mcsir@sucha-beskidzka.pl lub pod nr  tel. 692 120 176
 • Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, skład osobowy oraz kapitana drużyny upoważnionego do kontaktu.
 • O przyjęciu drużyny do turnieju decyduje data zgłoszenia drużyny.
 • W rozgrywkach nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • W turnieju nie mogą uczestniczyć czynni zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN.
 • Nie dopuszcza się przechodzenia zawodników w trakcie rozgrywek z jednej drużyny do drugiej.

Przepisy i zasady gry :

 • Spotkanie rozgrywają zespoły liczące 6 zawodników (w tym 1 bramkarz).
 • Dozwolona ilość zawodników rezerwowych : 4 osoby.
 • Czas gry : 2 x 10 min.
 • Zmiany zawodników w meczu są dokonywane tzw. „systemem hokejowym”.
 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w turnieju – imienna lista musi być potwierdzona przez zakład pracy. Oświadczenie o stanie zdrowia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w trakcie rozgrywek zespoły dokonują we własnym zakresie.

Nagrody :

 • Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Miasta.  Za II i III miejsce drużyny otrzymają puchary,
 • Dla każdego zawodnika przewidziano poczęstunek (grill po zakończeniu rozgrywek). 

 

Postanowienia końcowe :

 • Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w piłkę nożną PZPN są podstawą rozgrywek w turnieju. Zabrania się wślizgów, rzuty z autu wykonywane będą nogą.
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju
 • Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własna odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony, zgubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie trwania wyścigu rowerowego.
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora
 • Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 • O innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg turnieju decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu  z kapitanami drużyn.

 

 

 

Organizatorzy