VII OTWARTE MISTRZOSTWA SUCHEJ BESKIDZKIEJ W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE - 12.02.2023 R.

04.02.2023VII OTWARTE MISTRZOSTWA SUCHEJ BESKIDZKIEJ W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE

 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” zaprasza do udziału w VII Otwartych
Mistrzostwach Suchej Beskidzkiej w Jeździe Szybkiej na Lodzie.

Zawody odbędą się w dniu 12 luty 2023 roku na lodowisku Biały Orlik w Suchej
Beskidzkiej. Rozpoczęcie godzina 9:30.

W tegorocznej edycji Mistrzostw zawodnicy będą mogli rywalizować w następujących
kategoriach:

 • Dziewczęta  i   chłopcy   do lat 6

 • Dziewczęta  i   chłopcy   7-10 lat

 • Dziewczęta  i   chłopcy  11-15 lat

 • Kobiety i mężczyźni 16-35 lat

 • Kobiety i mężczyźni  powyżej 35 lat

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE 12.02.2023 R.

 

CEL  IMPREZY                                            

 • Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych umiejętności jazdy na łyżwach

 • Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia

 • Popularyzacja jazdy na łyżwach jako dyscypliny sportowej.

 

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

12.02.2023 r. - lodowisko „Biały Orlik” w Suchej Beskidzkiej

ZGŁOSZENIA:

W dniu zawodów od godziny 9:00

KATEGORIE WIEKOWE:                          

 • dziewczęta  i   chłopcy   do lat 6

 • dziewczęta  i   chłopcy   7-10 lat

 • dziewczęta  i   chłopcy  11-15 lat

 • kobiety i mężczyźni   16-35 lat

 • kobiety i mężczyżni powyżej 35 lat

ZASADY  PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Start  dwójkami:  Zawodnicy  stoją  po  przeciwnych  stronach  lodowiska. Start  jednoczesny- trzy okrążenie  na  czas. Zwycięża  zawodnik, który  pokona  trasę  jak  najszybciej.

KLASYFIKACJE:      

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach wiekowych.

NAGRODY

Zawodnicy , którzy zajmą pierwsze 3 miejsca otrzymują medale

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązują kaski ochronne (możliwość wypożyczenia na miejscu).

Konkurencje rozgrywane są osobno dla dziewcząt i chłopców.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie Lodowiska.

Organizator nie  ubezpiecza  zawodników.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Małoletni uczestnicy mogą startować za zgodą i opieką dorosłych opiekunów

Komisja sędziowska  w składzie:

Kulig Tomasz

Stróżak Krzysztof

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator i komisja sędziowska.

Udział w imprezie wiążę się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatorów.