TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ZAKŁADÓW PRACY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA 2022

10.04.2022Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” zaprasza zgłoszone drużyny piłkarskie z zakładów pracyi przedsiębiorstw do corocznego turnieju piłki nożnej który odbędzie się 2 maja 2022 o godzi 14:30  r. na boisku sportowym Orlik.

Regulamin  poniżej:

REGULAMIN

 

Organizator :                

 • Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wraz z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej                                              

Termin i miejsce :

 • 02 maja 2022 roku godz. 14.30

 • Kompleks boisk  sportowych „ORLIK 2012” w Suchej Beskidzkiej
  ul. Płk. Tadeusza Semika 2

Cel rozgrywek :

Celem rozgrywek jest :

 • popularyzacja piłki nożnej  na terenie miasta Sucha Beskidzka,

 • integracja środowiska poprzez sport,

 • zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

Zgłoszone drużyny :

Do rozgrywek zgłosiły się następujące drużyny:

 • Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

 • Ochotnicza Straż Pożarna Błądzonka

 • Fideltronik

 • Urząd Miasta Sucha Beskidzka

Przepisy i zasady gry :

 • Spotkanie rozgrywają zespoły liczące 6 zawodników (w tym 1 bramkarz).

 • Dozwolona ilość zawodników rezerwowych : 4 osoby.

 • Czas gry : 2 x 10 min.

 • Zakazuje się gry w korkach.

 • Zmiany zawodników w meczu są dokonywane tzw. „systemem hokejowym”.

 • Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w trakcie rozgrywek zespoły dokonują we własnym zakresie.

Nagrody :

 • Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Miasta.  Za II i III miejsce puchary,

 • Dla każdego zawodnika przewidziano poczęstunek (grill po zakończeniu rozgrywek). 

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w piłkę nożną PZPN są podstawą rozgrywek w turnieju : zabrania się wślizgów, rzuty z autu wykonywane będą nogą.

 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju

 • Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

 • O innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg turnieju decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu  z kapitanami drużyn.