KONKURS RZUTÓW DO KOSZA -OPEN - 21.08.2021 r.

16.08.2021Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie Rzutów do Kosza - Open.
Zawody odbędą się w dniu 21.08.2021 od godziny 11:00. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

REGULAMIN TURNIEJU
 „Wakacyjne spotkanie z Piłką Koszykową”
 
KONKURS RZUTÓW DO KOSZA
CELE:
popularyzacja piłki koszykowej wśród młodzieży i dorosłych,
propagowanie zdrowego stylu życia,
propagowanie postawy fair play.
 
ORGANIZATORZY:
Miejskie Centrum Sporu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej
 
TERMIN I MIEJSCE:
21 sierpnia 2021 r.  godz. 11:00, zapisy od 10:30
Boisko sportowe Orlik przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”  
PRZEPISY I ZASADY KONKURSU
każdy zawodnik wykonuje 20 rzutów,
w tym:
3 rzuty z dwutaktu po kozłowaniu z lewej strony - każdy celny rzut oceniany za 1 punkt,
3 rzuty z dwutaktu po kozłowaniu z prawej strony - każdy celny rzut oceniany za 1 punkt,
5 rzutów osobistych - każdy celny rzut oceniany za 2 punkty,
9 rzutów z za linii 6,25 m - 3 rzuty z lewej strony, 3 z prawej strony, 3 rzuty ze środka – każdy celny rzut oceniany za 3 punkty,
maksymalnie można zdobyć 40 punktów,
zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów, w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje
suma punktów za rzuty oceniane za 3 punkty.
 
NAGRODY
Zdobywcy 1,2,3 miejsca otrzymują medale.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
organizator nie ubezpiecza zawodów i zawodników oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
uczestnicy konkursu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursu,
przystąpienie uczestników do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
o innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu,
organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulami