TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ DO LAT 14-STU regulamin - 07-08.08.2021 r.

30.06.2021REGULAMIN

TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN

W PIŁCE NOŻNEJ  DO LAT 14-STU.

 

CELE TURNIEJU

• Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci;

• Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci;

• Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dyscyplinie piłka nożna;

• Wpajanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.

 

ORGANIZATORZY

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej.

 

MIEJSCE I TERMIN

Miejsce Turnieju: Boisko Splotowe Orlik przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”

Termin: 07-08.08.2021 od godziny 10:30

 

ZAPISY

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w dniu 07.08.2021 godzina 10:00

 

UCZESTNICTWO

• Zawodnicy zobowiązani są do okazania zgody rodziców lub opiekunów na start w Turnieju.

• Każda drużyna musi posiadać nazwę własną, nie będącą nazwą klubu sportowego (zawodnicy i zawodniczki mogą mieć przynależność klubową).

• Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w całym turnieju.

• Maksymalna liczba zawodników w zespole wynosi 12 osób, a minimalna 7 osób.

• Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zaakceptowanie regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym rozgrywany będzie Turniej.

• W Turnieju mogą uczestniczyć dziewczęta o dwa lata starsze od danej kat. wiekowej.

POSTANOWIENIA TECHNICZNE

 • Ilość zmian dowolna, przeprowadzana w systemie hokejowym.
 • Brak przepisu o spalonym.
 • Auty i rzuty rożne wykonywane nogą.
 • Rzut karny z odległości 9 m.
 • Przy rzucie rożnym i wznowieniu gry z autu odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki – 3 m.
 • Rozmiar piłek nr.4.
 • Czas trwania meczu uzależniony od ilości drużyn i system rozgrywek.
 • System rozegrania turnieju zależny będzie od liczby zgłoszonych drużyn.

Kary:

 • Żółta kartka wraz z wykluczeniem 2-min. następnie czerwona kartka i brak możliwości gry w meczu,

 

PUNKTACJA

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. a za remis 1 pkt. O kolejności zespołów decyduje:

 • ilość zdobytych punktów,
 • przy równej ilości punktów bezpośredni mecz,
 • różnica bramek,
 • przy równej różnicy bramek większa ilość strzelonych,

 

NAGRODY

Organizator zapewnia medale dla zdobywców trzech pierwszych miejsc.

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

 • Za zagubione lub pozostawione rzeczy osobiste podczas turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 • Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od NNW.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie turnieju.

Organizator zapewnia obsługę sędziowską na czas trwania zawodów