MEMORIAŁ EDWARDA SZKLARCZYKA - MAŁOPOLSKI MITYNG LEKKOATLETYCZNY "I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM"

31.05.2017REGULAMIN MEMORIAŁU EDWARDA SZKLARCZYKA
 MAŁOPOLSKIEGO MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO
"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM"

1. Cel imprezy: Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży małopolskiej
2. Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki MCSiR „Babia Góra” Sucha Beskidzka
3. Organizator: MCSiR „Babia Góra” i Urząd Miasta Sucha Beskidzka Małopolski Związek Lekkiej Atletyki ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 507-018-608, e-mail: kozla.pl@interia.pl
4. Termin: 18.06.2017, godzina: 15.00.
5. Miejsce: MCSiR 34-200 Sucha Beskidzka ul. Płk. Semika 2
6. Program „I Ty możesz zostać Mistrzem” Juniorzy Młodsi – Juniorzy – Seniorzy:

·  Kobiety - 100, 200, 400, 800, w dal, trójskok, wzwyż, kula, oszczep,

·  Mężczyźni - 100, 200, 400, 1500, w dal, trójskok, wzwyż, kula, oszczep,

·  Bieg Memoriałowy Edwarda Szklarczyka - 1500 m Mężczyzn o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

Edward Ignacy Szklarczyk - specjalizował się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Startował w tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich w 1964 w Tokio, ale odpadł w przedbiegach. Wystąpił w niej w finale Pucharu Europy w 1965 w Stuttgarcie, gdzie zajął 3. miejsce. Osiemnaście razy wystąpił w meczach reprezentacji Polski w biegach na 3000 metrów z przeszkodami i na 1500 metrów (w latach 1962-1968), odnosząc 4 zwycięstwa indywidualne. Pięć razy zdobywał tytuł mistrza Polski: w biegu na 3000 m z przeszkodami w 1963, 1964, 1965 i 1966 oraz w biegu przełajowym na 3 km w 1963. Cztery razy był wicemistrzem (3000 m z przeszkodami w 1967 i 1968, 5000 m w 1962 i bieg przełajowy na 5 km w 1965), a raz brązowym medalistą (3000 m z przeszkodami w 1970). Małopolski Mityng Lekkoatletyczny „I Ty możesz zostać Mistrzem” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego MAŁOPOL SK I ZW IĄZEK LEKK IE J ATLETYK I Ul . Śl ą ska 5 /1 , 30-003 K raków , t el . 507-018-608 e-mail: kozla.pl@interia.pl www.lekkoatletyka.net.pl Rekordy życiowe: bieg na 1500 metrów – 3:45.7, bieg na 3000 metrów – 8:00.8, bieg na 5000 metrów – 14:11.0, bieg na 3000 metrów z przeszkodami – 8:34,6 Był zawodnikiem MMKS Babia Góra Sucha Beskidzka (1960-1961), Legii Warszawa (1962-1965) i Zawiszy Bydgoszcz (1966-1971). Był absolwentem AWF w Poznaniu.


7. Warunki uczestnictwa: w zawodach uczestniczą zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych zgłoszeni przez kluby, posiadający aktualne badania lekarskie.
8. Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane od razu finały lub serie na czas. Rozstawienie w konkurencjach biegowych dokonywane będzie na podstawie wyników osiągniętych w bieżącym sezonie. W konkurencjach technicznych zostaną rozegrane finały. Sprzęt do rzutów zgodnie z przepisami dla poszczególnych kategorii wiekowych.
9. Nagrody: Dla medalistów Małopolskiego Mityng Lekkoatletycznego "I Ty Możesz Zostać Mistrzem" przewidziano nagrody rzeczowe.
10. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych. System zgłoszeń otwarty jest do dnia 16.06.2017r. do godz. 20.00. Obowiązkiem przedstawiciela klubu przy zgłaszaniu jest podanie aktualnych numerów startowych swoich zawodników. Za każdą zmianę numeru startowego klub zgłaszający zawodnika do zawodów będzie obciążony karą regulaminową.
11. Biuro zawodów: mieścić się będzie na Trybunie Głównej stadionu lekkoatletycznego MCSiR Sucha Beskidzka czynne od godziny 13.30.
12. Opłata startowa: start jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Uczestniczące kluby ponoszą opłatę startową w kwocie 5zł za zgłoszenie zawodnika, który nie uczestniczył w zawodach – płatność na podstawie liczby DNS.
13. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
14. Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.