I-sze OTWARTE MISTRZOSTWA SUCHEJ BESKIDZKIEJ

23.01.2017 

REGULAMIN ZAWODÓW W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE 04.02.2017R.

 

CEL  IMPREZY                                           

  • Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych umiejętności jazdy na łyżwach
  • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia
  • popularyzacja jazdy na łyżwach jako dyscypliny sportowej.

 

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW          

04.02.2017r-lodowisko „Biały Orlik” w Suchej Beskidzkiej

 

ZGŁOSZENIA:

W dniu zawodów-rozpoczęcie zawodów godz.9:30

                                  

KATEGORIE WIEKOWE:                         

  • dziewczęta  i   chłopcy   do lat 10
  • dziewczęta  i   chłopcy   11-16 lat
  • kobiety i mężczyźni        17-30 lat
  • kobiety i mężczyźni       powyżej 30 lat

 

 

                                      

ZASADY  PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Start  dwójkami:  Zawodnicy  stoją  po  przeciwnych  stronach  lodowiska. Start  jednoczesny- trzy okrążenie  na  czas. Zwycięża  zawodnik, który  pokona  trasę  jak  najszybciej.

 

KLASYFIKACJE:                                       

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

NAGRODY

Zawodnicy , którzy zajmą pierwsze 3 miejsca otrzymują medale

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązują kaski ochronne( możliwość wypożyczenia na miejscu)

Konkurencje rozgrywane są osobno dla dziewcząt i chłopców;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie Lodowiska.

Organizator ubezpiecza wszystkich zawodników.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Małoletni uczestnicy mogą startować za zgodą i opieką dorosłych opiekunów

Komisja sędziowska  w składzie

Kulig Tomasz

Stróżak Krzysztof

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator i komisja sędziowska.

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

   

DYREKTOR  MCSiR  Sucha Beskidzka