MITYNG LEKKOATLETYCZNY – VI MEMORIAŁ EDWARDA SZKLARCZYKA „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM”

09.05.2022Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wraz z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji i Małopolskim Związkiem Lekkiej Atletyki zapraszają wszystkich na VI Memoriał Edwarda Szklarczyka  „I Ty możesz Zostać Mistrzem”.Impreza odbędzie na stadionie MCSiR w dniu 15.05.2022 r. Start godzina 14:30 - szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy.

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej

ZAPRASZ

NA VI MEMORIAŁ EDWARDA SZKLARCZYKA

 1. Cel imprezy: Popularyzacja lekkiej atletyki

 2. Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki

 3. Organizator: MCSiR „Babia Góra” Sucha Beskidzka

 4. Termin: 15.05.2022, godzina: 14.30

 5. Miejsce: MCSiR „Babia Góra”, ul. Płk. Semika, 234-200 Sucha Beskidzka

 6. Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w kategoriach wiekowych, U16, U18, U20, U23 i seniorzy z ważną licencją zawodniczą.

 7. Konkurencje:

 • Kobiety: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, skok w dal, wzwyż, kula, oszczep

 • Mężczyźni: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, skok w dal, trójskok, wzwyż, kula, oszczep, dysk

Bieg Memoriałowy Edwarda Szklarczyka na 800 m mężczyzn o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

 • Konkurencje dodatkowe- U10 K/M-60m

U14 K/M- 100m, skok w dal strefa, wzwyż

 1. Sposób i warunki rozgrywania konkurencji:

 1. w biegach na 100m rozegrane zostaną eliminacje i finały, w pozostałych konkurencjach od razu finały lub serie na czas. Rozstawienie w biegach dokonywane będzie na podstawie rekordów życiowych i wyników osiągniętych w sezonie 2021/2022

 2. sprzęt do rzutów zgodny z przepisami dla danej kategorii wiekowej.

 3. warunkiem rozegrania konkrecji jest zgłoszenie minimum 3 zawodników.

 1. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych PZLA Starter - https://starter.pzla.pl System zgłoszeń otwarty jest do dnia 13.05.2022r. do godz. 20:00.

Obowiązkiem przedstawiciela klubu przy zgłaszaniu jest podanie aktualnych numerów startowych swoich zawodników. Za każdą zmianę numeru startowego klub zgłaszający zawodnika do zawodów będzie obciążony opłatą regulaminową określoną w pkt. 11.

 1. Opłata startowa:

  1. Dla klubów będących członkami MZLA:

   • U14 i młodsi – za zgłoszenie zawodnika do 1.szej konkurencji - 0 zł,

   • U14 i młodsi – za zgłoszenie zawodnika do 2.giej i każdej kolejnej konkurencji - po 15 zł od zgłoszenia,

   • za zgłoszenie zawodnika do każdej konkurencji - po 15 zł od zgłoszenia,

  1. Dla klubów nie będących członkami MZLA:

   • za zgłoszenie zawodnika do każdej konkurencji - po 20 zł,

  2. Dla zawodników niezrzeszonych – po 30 zł od zgłoszenia

 1. Opłaty regulaminowe:

za niedotrzymanie terminu zgłoszenia do zawodów opłata startowa 50,00 zł – zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów do godziny 10:00 w dniu zawodów.

za dokonanie zmiany numeru startowego po zamknięciu listy zgłoszeń - 30,00 zł od każdej zmiany numeru.

 1. Nagrody:

 • w biegu memoriałowym Edwarda Szklarczyka na 800 m mężczyzn o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka przewidziano nagrody finansowe: I – 300zł, II – 250zł i III – 200zł. Oraz puchar dla zwycięzcy.

 • W pozostałych konkurencjach dla pierwszej trójki medale i nagrody rzeczowe.

Dekoracja w konkurencjach rzutowych na podstawie uzyskanego wyniku bez podziału wagę sprzętu.


 

 1. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.

 2. Inne:

 1. Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:

 • zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptował go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.

 • zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną, zaakceptował ją i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.

 • zapoznał się z treścią regulaminem obiektu na którym przeprowadzone zostaną zawody zaakceptował go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w Internecie przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki,

 • jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 • nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną
  o zakażenie w okresie 7 dni przed udziałem w zawodach,

 • został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.). Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora,

 2. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.


 

Edward Ignacy Szklarczyk

Specjalizował się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Startował w tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich w 1964 w Tokio, ale odpadł w przedbiegach. Wystąpił w niej w finale Pucharu Europy w 1965 w Stuttgarcie, gdzie zajął 3. miejsce. Osiemnaście razy wystąpił w meczach reprezentacji Polski w biegach na 3000 metrów z przeszkodami i na 1500 metrów (w latach 1962-1968), odnosząc 4 zwycięstwa indywidualne.

Pięć razy zdobywał tytuł mistrza Polski: w biegu na 3000 m z przeszkodami w 1963, 1964, 1965 i 1966 oraz w biegu przełajowym na 3 km w 1963. Cztery razy był wicemistrzem (3000 m z przeszkodami w 1967 i 1968, 5000 m w 1962 i bieg przełajowy na 5 km w 1965), a raz brązowym medalistą (3000 m z przeszkodami w 1970).

Rekordy życiowe: bieg na 1500 metrów – 3:45.7, bieg na 3000 metrów – 8:00.8, bieg na 5000 metrów – 14:11.0, bieg na 3000 metrów z przeszkodami – 8:34,6

Był zawodnikiem MMKS Babia Góra Sucha Beskidzka (1960-1961), Legii Warszawa (1962-1965) i Zawiszy Bydgoszcz (1966-1971). Był absolwentem AWF w Poznaniu.