KONKURS RZUTÓW DO KOSZA -OPEN - regulamin - 21.08.2021 r.

30.06.2021REGULAMIN TURNIEJU

 „Wakacyjne spotkanie z Piłką Koszykową”

 

KONKURS RZUTÓW DO KOSZA

CELE:

 • popularyzacja piłki koszykowej wśród młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • propagowanie postawy fair play.

 

ORGANIZATORZY:

 • Miejskie Centrum Sporu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

 

TERMIN I MIEJSCE:

 • 21 sierpnia 2021 r.  godz. 11:00, zapisy od 10:30
 • Boisko sportowe Orlik przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”  

PRZEPISY I ZASADY KONKURSU

 • każdy zawodnik wykonuje 20 rzutów,
 • w tym:
 • 3 rzuty z dwutaktu po kozłowaniu z lewej strony - każdy celny rzut oceniany za 1 punkt,
 • 3 rzuty z dwutaktu po kozłowaniu z prawej strony - każdy celny rzut oceniany za 1 punkt,
 • 5 rzutów osobistych - każdy celny rzut oceniany za 2 punkty,
 • 9 rzutów z za linii 6,25 m - 3 rzuty z lewej strony, 3 z prawej strony, 3 rzuty ze środka – każdy celny rzut oceniany za 3 punkty,
 • maksymalnie można zdobyć 40 punktów,
 • zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów, w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje
 • suma punktów za rzuty oceniane za 3 punkty.

 

NAGRODY

 • Zdobywcy 1,2,3 miejsca otrzymują medale.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • organizator nie ubezpiecza zawodów i zawodników oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
 • uczestnicy konkursu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursu,
 • przystąpienie uczestników do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • o innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.