TURNIEJ MIESZANYCH TRÓJEK SIATKARSKICH - OPEN - regulamin - 10.07.2021 r.

30.06.2021REGULAMIN

TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH „WAKACJE  W MIEŚCIE NA SPORTOWO”

 

Organizator:

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”

II. Termin i miejsce rozgrywek:

10.07.2021 godzina 10.00

Boisko sportowe Orlik przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej

III. Cel zawodów:

- rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

- aktywne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji 2021

IV. Kategorie wiekowe:

OPEN

V. Uczestnictwo:

1. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zawodów.

2. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów i Organizatorom zawodów.

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Drużyna składa się z 3 zawodników w tym jedna kobita.

2. Mecze (np. 1 set do 15 punktów) rozgrywane będą na boisku 8 metrowym.

VII. System rozgrywek:

System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

VIII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane w dniu Zawodów od godz. 9:45.

IX. Nagrody:

Medale za pierwsze trzy miejsca.

X. Postanowienia końcowe:

1. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

3. Każdy z Zawodników startując w imprezie w pełni akceptuje Regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność.

4. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz PZPS.

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Zawodnika w materiałach fotograficznych, filmowych w celach promocyjnych .

 

Serdecznie zapraszamy :)