ZAWODY W SLALOMIE GIGANCIE O MISTRZOSTWO SUCHEJ BESKIDZKIEJ – REGULAMIN

09.01.2019Przed nami kolejne zawody. Tym razem zapraszamy na stok narciarski Wojtek w Zawoi Czatoży aby na jego zboczu konkurować w Mistrzostwach Suchej Beskidzkiej w Slalomie Gigancie. Zawody te to dobra zabawa połączona z akcją charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych. Starujemy 19.01.2019 o godz. 10:00. Poniżej zamieszczamy regulamin z którym prosimy się zapoznać.

Zapraszamy !!!!

 

REGULAMIN CHARYTATYWNYCH ZAWODÓW W SLALOMIE GIGANCIE
O MISTRZOSTWO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ORGANIZATORZY:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej
Miejski Klub Sportowy Babia Góra w Suchej Beskidzkiej
I Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej


1. CEL  ZAWODÓW
Głównym celem zawodów jest zbiórka pieniążków dla osoby niepełnosprawnej, a ponad to promocja sportowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku.  Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności amatorów narciarstwa.

 
2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW
Zawody odbędą się 19 stycznia 2019 roku na stoku „Wojtek” – Zawoja Czatoża. Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00.


3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte dla kategorii mężczyzn i kobiet w grupach:
•    Przedszkolaki
•    Klasa I – III
•    Klasa IV – VI
•    Gimnazjaliści
•    OPEN
•    60 +


4. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów tj. 19.01.2019 r. do godziny 9:45  
Wpisowe na zawody – wolne datki na cel charytatywny.


5. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Planowane jest jeden przejazd Slalomu. W przypadku nie ukończenia przejazdu dopuszcza się powtórzenia przejazdu na prośbę zawodnika.

6. INTERPRETACJA  REGULAMINU
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.


7. RYZYKO STARTU
Zawody zostały objęte ubezpieczeniem grupowym. Ponadto niepełnoletni mogą startować pod opieką rodziców i za ich zgodą.


8. NAGRODY
W każdej kategorii za miejsca od I do III przewidziano medale oraz dla zwycięzcy puchar.

9. INNE
Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.