WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI „BABIA GÓRA” W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

31.03.2017Zarządzenie nr 2/2017
Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej
z dnia 29  marca 2017 roku

 

W sprawie: ustalenia opłat za wynajem obiektów sportowych zarządzanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji  „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej.

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”
w Suchej Beskidzkiej, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016 w sprawie: utworzenia „Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej” Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki za:

  • Wynajem płyty głównej boiska 200 zł/h maksymalnie  do 35 osób,
  • Wynajem płyty głównej boiska na mecz wraz z szatniami i natryskami 300 zł/h,
  • Wynajem płyty bocznej boiska 100 zł/h maksymalnie do 35 osób
  • Wynajęcie bieżni lekkoatletycznej 4 zł/os za godzinę,
  • Rezerwacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią od godz. 18:00 50 zł/h jako rekompensata za światło, szatnię i ciepła wodę.

§ 2

Kluby i stowarzyszenia sportowe z Suchej Beskidzkiej,  mieszkańcy miasta Sucha Beskidzka oraz organizatorzy sportu szkolnego z terenu Suchej Beskidzkiej korzystają z obiektów sportowych MCSiR bezpłatnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.