CHARYTATYWNE ZAWODY W SLALOMIE GIGANCIE

02.02.2017Charytatywne zawody w slalomie gigancie


Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowany do wzięcia udziału w zawodach w slalomie gigancie, które odbędą się w dniu 11.02.2017 r w Zawoi na stoku narciarskim „Wojtek”. Podczas zawodów zbierane będą pieniądze na leczenie ciężko chorych kobiet z naszego powiatu.

REGULAMIN CHARYTATYWNYCH ZAWODÓW W SLALOMIE GIGANCIE

ORGANIZATORZY:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej
Miejski Klub Sportowy Babia Góra w Suchej Beskidzkiej
I Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej


1. CEL  ZAWODÓW
Głównym celem zawodów jest zbiórka pieniążków dla chorej Basi i Magdy, a ponad to promocja sportowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku.  Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności amatorów narciarstwa.

 
2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW
Zawody odbędą się 11 lutego 2017 roku na stoku „Wojtek” – Zawoja Czatoża. Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00.


3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte dla kategorii mężczyzn i kobiet w grupach:
•    Przedszkolaki
•    Klasa I – III
•    Klasa IV – VI
•    Gimnazjaliści
•    OPEN
•    60 +


4. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów tj. 11.02.2017 r. do godziny 9:45  
Wpisowe na zawody – wolne datki na cel charytatywny.


5. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Planowane jest jeden przejazd Slalomu. W przypadku nie ukończenia przejazdu dopuszcza się powtórzenia przejazdu na prośbę zawodnika.

6. INTERPRETACJA  REGULAMINU
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.


7. RYZYKO STARTU
Zawody zostały objęte ubezpieczeniem grupowym. Ponadto niepełnoletni mogą startować pod opieką rodziców i za ich zgodą.
8. NAGRODY I DYPLOMY
W każdej kategorii za miejsca od I do III przewidziano medale, za miejsca od IV do VI – dyplomy. Najlepsze czasy zarówno kategorii kobiet i mężczyzn będą nagrodzone specjalnymi statuetkami.

9. INNE
Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.